Minnesfonden

Reumatikerföreningen Jönköpings Minnesfond

Har du varit medlem i minst 3 år kan du söka medel ur vår fond för t.ex. lägervistelse för ungdom, studieresor samt bidrag till vård på hälsohem eller klimatvård utomlands. Fonden kan också lämna bidrag till medlemmar, som p.g.a. reumatisk sjukdom drabbas av merkostnader, som inte erhålles på annat sätt.

Fonden kan också lämna visst bidrag till ändamål som främjar verksamheten bland reumatiker.
Beviljat bidrag betalas ut efter uppvisande av kvitto på erlagda kostnader.

Gåvor emottages tacksamt, genom insättning på Minnesfondens postgiro 
92 63 05 - 4, märk inbetalningen "Minnesfonden".

Styrelsen består av

Kristina Johansson, ordf. tel 036-69 440 mail   

Jenny Fogelberg kassör

Marianne Johansson sekr.

 

 

0 Kommentarer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.